Terapi Oslo

TERAPI MED PSYKOLOG I OSLO

Terapi med en psykolog hjelper deg med å få større klarhet, innsikt, tillit og tiltro til deg selv. Terapi hjelper deg til å kunne overvinne hindringer du har eller kan komme til å møte på i gjennom livet. Om det er i relasjoner med andre mennesker, i karriere sammenheng eller rett og slett med tanke på hvordan få mest mulig ut av livet.

Om-Psykolog-lurås
Terapi med psykolog i Oslo. Terapi på 🇳🇴norsk og 🇬🇧engelsk

TERAPI

Livet er i konstant bevegelse fullt av endringer, uforutsette hendelser og utfordringer. Noen ganger kan vi oppleve at disse endringene kan bringe oss ut av psykisk balanse. Det er i slike livs faser og øyeblikk som krever store livs-beslutninger, at det er til stor hjelp og støtte å ha noen man kan stole på og som er der for en. Terapi med en psykolog er en trygg og effektiv behandlingsform for psykiske utfordringer.

Hos oss er 🏳️‍🌈alle som trenger hjelp, støtte og noen å snakke med til enhver tid velkomne!

Nettopp det ‘å bli sett’, validert og bekreftet er noe av det sterkeste behovet i oss mennesker.

SELVUTVIKLING MED PSYKOLOGEN I OSLO

Kanskje opplever man at man ikke har de største problemene å snakke om, men allikevel har et ønske om å bli inspirert til å utvikle seg, oppnå større grad av personlig vekst, bli seg selv bevisst i større grad og gjøre små og store endringer i livet. 

Terapi med psykologen kan utgjøre en stor forskjell i opplevelsen av livskvalitet, vitalitet, og generell psykisk og fysisk helse og velvære. Og ikke minst, så kan en slik genuin kontakt bidra til en større grad av positive opplevelser som tilhørighet, tilstedeværelse, og ubetinget aksept for den man er. 

Les videre → Selvutvikling- redefinere hvem du er!

Mange går også i terapi fordi de opplever det som meningsfylt og nyttig for å bli bedre kjent med seg selv.

HVILKE METODER OG TERAPIFORMER BRUKER PSYKOLOGEN I BEHANDLINGEN?

I vår praksis jobber vi med en rekke ulike problemstillinger. Hvilke metoder og terapiformer som brukes styres av det aktuelle og individuelle problemet klienten ønsker hjelp med.

Denne terapeutiske tilnærmingen kan på fagspråket kalles assimilerende eklektisisme. Det vil si at hver behandling først og fremst blir tilpasset klientens personlighet -og personlighetsstruktur, problemstillinger og behov.

VERKTØY OG TEKNIKKER FRA FLERE TERAPEUTISKE RETNINGER

Enkelt forklart betyr dette at man som psykolog jobber med verktøy og teknikker fra flere terapeutiske retninger. Målet er å finne frem til det som best passer hver klient da det overordnete målet er å oppnå effektivitet, optimale resultater og endringsprosesser.

Til oss kan du komme enten du har en diagnose du ønsker behandling for eller om du føler at du er kommet inn i mønstre du ønsker å bryte ut av

Hvis du er i tvil eller har spørsmål om terapien vi tilbyr passer for deg? Er du velkommen til å kontakte oss for å ta en uformell prat og avklare dette videre. 

Vi ser frem til å høre fra nettopp deg!

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TERAPI MED PSYKOLOG

Hva er terapi?

Terapi brukes som en behandlingsform for psykiske utfordringer. Den mest vanlige formen for terapi er samtaleterapi. Samtaleterapi er når klient og psykolog snakker sammen for å utforske problemene klienten kommer med.

Hvorfor velge terapi?

Alle opplever vi blant annet tidvis depresjon, angst, lav selvfølelse, relasjonsproblemer og livskriser.

Ofte kan man føle at man rett og slett mister fotfeste en stund, og da kan det være svært vanskelig å se løsninger og finne veien videre. Terapi med en psykolog er ofte den beste løsningen.

I terapi med psykologen kan man utforske og finne løsninger, og ikke minst skape endring- og endringsprosesser som varer.

Hva kan terapi med psykologen hjelpe meg med?

Terapi brukes som en behandlingsform for mange ulike psykiske utfordringer. Psykologen har daglig terapi med mennesker som søker hjelp med:

✔️ Angst
✔️ Arbeidsrelaterte vansker
✔️ Avhengighets problematikk
✔️ Depresjon
✔️ Forsoning med uløste personlige konflikter (privat og i jobbsammenheng)
✔️ Forsvarsmekanismer
✔️ Kriser i parforhold og ekteskap
✔️ Lav selvfølelse
✔️ Manglende livsglede og vitalitet
✔️ Mareritt, ulykker og dødsfall
✔️ Panikkangst og traumer/PTSD
✔️ Personlig utvikling/coaching
✔️ Problemer med selvtillit og selvfølelse
✔️ Posttraumatisk stress (vold, overgrep, voldtekt, tortur)
✔️ Relasjonsproblemer
✔️ Tristhet og nedstemthet
✔️ Vanskeligheter i familie og på jobb
✔️ Det å være i rollen som pårørende til personer som har det vanskelig, blir rammet av sykdom osv. 
✔️ Livsendringer (overgangsfaser, alvorlige brudd i parforhold og ekteskap)
✔️ Livskriser og livsstils-problematikk
✔️ Motgang og motløshet
✔️ Negative tanker
✔️ Samlivsbrudd og problemer i parforhold
✔️ Selvhevdelse og grensesetting
✔️ Somatisering og psykosomatiske plager,
✔️ Sorg og depresjon
✔️ Stressplager
✔️ Sinne
✔️ Søvn og hvile
✔️ Tap og sorg
✔️ Uro og bekymring
✔️ Utbrenthet

Full oversikt over ofte stilte spørsmål til psykologen, finner du her → Faq’s

UNLOCK YOUR POTENTIAL. FEELING GOOD HAS NEVER FELT SO GOOD.

Psykolog for alle, sentralt i Oslo