Selvutvikling med Psykolog

Selvutvikling med Psykolog i Oslo
Selvutvikling med Psykolog i Oslo

Selvutvikling med Psykolog i Oslo

Selvutvikling med Psykolog i Oslo! Snakk med psykologen om utfordrende eksistensielle spørsmål. Bli i stand til å finne ut av hva som gir mening til livet ditt her og nå, hvordan du kan oppnå lykke som varer.

Hva er selvutvikling?

Selvutvikling er praksisen som hjelper deg med å få større klarhet, innsikt, tillit og tiltro til deg selv til å kunne overvinne eventuelle hindringer du kan komme til å møte på i gjennom livet, om det er i relasjoner med andre mennesker, i karriere sammenheng eller rett og slett med tanke på hvordan få mest mulig ut av livet.

IF YOU DON’T …

If you don’t define yourself for yourself, you will be crushed into other people’s fantasies of you and be beaten alive.

Å jobbe med seg selv og sin egen utvikling er også viktig for å klargjøre for seg selv hva som gir mening i livet, hvilken visjoner man har, men også for å finne ut av aspirasjoner og målsettinger og finne veien mot å kunne oppnå disse målene.

Selvutvikling, motivasjon, selvtillit og positiv mental instilling.

I dagens komplekse, dynamiske og stadig skiftende samfunn der endring nærmest er det eneste konstante, kan man fort oppleve at man mister fotfeste, troen eller følelsen av mening med noe som en gang betydde.

Det er ikke uvanlig å oppleve at man kommer til et veiskille i livet hvor man trenger hjelp til å finne ut av hvem man har blitt, hvordan man har kommet hit og hvor man ønsker å gå i fremtiden for å finne mening og lykke.

Vanlige grunner til at man ønsker å jobbe med selvutvikling kan være kan være at man nettop har etablert seg i et nytt, spennende men utfordrende forhold og du ønsker å finne ut av hvordan du kan forbedre deg og lære av tidlige feil, kanskje du ønsker å oppnå nye mål men ikke helt vet hvordan.  

Mange ønsker å finne en bedre balanse mellom privatlivet og karriere, jobb og hjem, eller bare prøver å forbedre relasjoner. For noen kan det handle om et ønske om å gjenfinne meningen med livet, få hjelp til å finne ut av nye visjoner og hva man kunne tenke seg å oppnå nå og videre.

Ved å snakke med en profesjonell psykolog om utfordrende eksistensielle spørsmål, vil du være i stand til å finne ut av hva som gir mening til livet ditt her og nå, hvordan du kan oppnå lykke som varer.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi motiverer deg til å definere dine visjoner og mål, utfordrer deg til å etablere oppnåelige mål og finne ut av hva som kan være hindere på veien, gi potente verktøy og profesjonell hjelp til å utvikle konkrete planer for at du skal kunne leve opp til dine potensialer og oppnå dine mål.

Nå kan du tekste ubegrenset med psykologen

Selvutvikling med Psykologen

Hva kan du oppnå med fokusert terapi?

  • Få større klarhet i og dypere forståelse av dine nåværende omstendigheter og utfordringer
  • Bli bevisst på barrierer som hindrer endringen du ønsker
  • Få hjelp til å fjerne negative tanker og tankemønstre som opprettholder problemer, konflikter, ulykkelighet og misnøye
  • Kartlegge nye kort-midveis og langsiktige mål
  • Bli utfordret, få økt fokus, motivasjon,  og selvtillit til å komme i gang med nye prosjekter
  • Flytte fokus fra tenkning til handling
  • Få profesjonell hjelp til å skreddersy og utvikle en personlig handlingsplan
  • Få tilbud om oppfølging av støtte underveis

Les i Magasinet Psykisk Helse : Selvutvikling – Bli kvitt din indre sabotør

Psykolog Oslo - ofte stilte spørsmål
Psykolog Oslo – ofte stilte spørsmål

Psykologen svarer – når, hvordan, hvorfor og hvor?

Hvor ofte er det vanlig å gå til psykolog?

En gang i uka er helt vanlig i begynnelsen. Vi anbefaler å aktivt jobbe med utfordringene og da er det nødvendig at det ikke går mye tid mellom hver terapi time. En kombinasjon mellom tradisjonell terapi og online terapi er å anbefale.

Hvor mange timer trenger man vanligvis hos en psykolog?

I løpet av de første timene oppnår man en dypere forståelse for hvorfor og hvordan utfordringer har oppstått, hvorfor de oppleves som de gjør og hvordan vi skal håndtere utfordringene. 

3-10 timer med samtaleterapi er normalt. For mer komplekse utfordringer, ønsker mange å gå til psykolog for spredte oppfølgingssamtaler. For å friske opp, forebygge og sørge for at man fremdeles er på rett kurs.

Er det lange venteliste for å se psykologen?

Psykologen har kort eller ingen venteliste. Du kan enkelt se når neste ledig time er. Prøv vår online booking.