Om Meg

PSYKOLOG KRISZTINA LURÅS

Jeg er medlem av Norsk Psykolog Forening og Chartered Psychologist & Accredited Member of The British Psychological Society. Jeg er en psykolog med respekt, toleranse og dyp forståelse for våre ‘små forskjeller og store likheter’ som mennesker. Jeg har et stort internasjonalt klientell med forskjellige bakgrunn, etnisk -og kulturell tilhørighet. Hos meg er 🏳️‍🌈alle som trenger hjelp, støtte og noen å snakke med til enhver tid velkomne!

Anbefalt Psykolog i Oslo
Her møter du psykologen. Du får alltid te eller kaffe hos oss – Oslo’s fineste psykolog kontor!

OM MEG

Jeg er en erfaren psykolog med flerkulturell kompetanse og erfaring innen ‘cultural & diversity awareness, sensitivity, integration and communication’. Jeg er god på psykologisk forståelse og håndtering av forsoning- og forsonings-prosesser med bl a fokus på tilgivelse og dets kompleksitet.

NPF - BPS - HCPC
Psykolog Lurås er autorisert psykolog i både Norge og UK

MITT FOKUS OG MÅL ER RESULTATER OG ENDRING SOM VARER

Jeg har et aktivt og bredt engasjement i en rekke mental helse relaterte arenaer og deltar på lokale og internasjonale konferanser, seminarer, kurs og workshops.

MIN BAKGRUNN

Jeg er utdannet og autorisert klinisk psykolog (Cand. Psychol) fra Universitetet i Oslo og autorisert Chartered Psychologist i 🇬🇧Storbritania.

Etter endt studie startet jeg min private praksis og startet anbefaltpsykologioslo.no og psykologenioslo.no Sistnevnte har jeg solgt. I tillegg til psykologi (Embetsstudiet i Psykologi), har jeg tidligere bl a studert filosofi, sosiologi og sosial-psykologi, med særlig fokus innen feltet sosiale fordommer og undertrykkelses studier. 

Jeg har så langt spesialisert meg på psykologisk forståelse av forsoning og forsoningsprosesser og driver parallelt med mitt kliniske arbeid, aktiv forskning innenfor dette feltet. Dette bidrar til en dynamisk utvikling der teori og praksis integreres. Dette bidrar til at man også i det kliniske arbeidet holder seg oppdatert og er i kontinuerlig utvikling og videre spesialisering innenfor dette feltet.

Om-Psykolog-lurås

HVILKEN TERAPI FORMER BRUKER JEG?

Jeg jobber med verktøy og teknikker fra flere terapeutiske retninger for å skreddersy din personlige behandling. Målet er å finne frem til det som best passer hver klient da det overordnete målet er å oppnå effektivitet, optimale resultater, endring og endringsprosesser som varer over tid.

Psykolog Lurås er forfatter av boken It’s not always black or white, som er tilgjengelig på Amazon

UNLOCK YOUR POTENTIAL. FEELING GOOD HAS NEVER FELT SO GOOD.

Psykolog for alle, sentralt i Oslo

 

Intervjue med psykolog Krisztina

INTERVJUE MED PSYKOLOG KRISZTINA LURÅS

Hvorfor valgte du dette yrket?

Jeg kom til Norge med foreldrene mine som 3-åring. De flyktet fra Ungarn på et ideologisk grunnlag. Etter at Berlin-muren falt, forlot vi vakre Lofoten og reiste “hjem” til postkommunistiske Ungarn.
Jeg vokste opp med mange spørsmål, og et liv i stadig endring og utfordringer – og kunne vel ikke bli noe annet enn nettopp psykolog. Det har vært et tøft valg og jeg har forsaket mye for å studere, men det angrer jeg ikke på! .

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

En stund etter studiene startet jeg en privatpraksis i Oslo. Vanligvis har jeg mellom fire og seks klienter per dag som får behandling for diverse psykiske lidelser. Det er sjelden alvorlige lidelser, men mennesker som ønsker en endring. Mange av klientene er veldig unge. Flere har innvandrerbakgrunn og gjennom samtaleterapi hjelper jeg til med å finne deres potensiale i et nytt land.
Jeg er også relativt ung og tilstår at det kan være en tøff jobb å leve seg inn i andres historier. Det krever et robust fotfeste og gode metoder. Jeg tilbyr behandling på flere språk og klientene kommer fra store deler av verden. Med andre ord jobber jeg med en broket og spennende gruppe fra 6 år og opp til over 70 år. Ved siden av jobben forsker jeg, og vil ta doktorgrad på psykologisk forståelse av forsoning og tilgivelse.

Hvilken utdanning og, eller kvalifikasjoner er nødvendige for å bli psykolog?

For å få autorisasjon til å jobbe som klinisk psykolog må du ha fullført det seksårige profesjonsstudiet. Du blir ikke klinisk psykolog etter å ha fullført en master i psykologi. Profesjonsstudiet er populært og snittet er høyt. Du må ha et skikkelig pågangsmot for å både komme inn og fullføre. Ingen sklir igjennom studiene. Jeg er beviset på at det er mulig. Jeg bodde i Ungarn og hadde ikke det nødvendige høye snittet fra tidligere studier, men ba om et intervju og en konsultasjon med Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo, tok forberedende og kom inn.
Som person må du være et medmenneske. Du bør også være nysgjerrig, en god lytter, selvbevisst og tørre å slippe ideen om det perfekte.

Hva er det beste med yrket ditt?

Jeg bidrar til at klientene får det bedre med seg selv og verden rundt, og det er min store tilfredsstillelse.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

Jeg er ung, jobber alene og ansvaret kan til tider føles tungt. Også psykologer har dårlige dager, og de kan være tøffe å komme gjennom.

Hvilke andre arbeidsområder, muligheter finnes innenfor ditt yrke?

Det er behov for psykologer innen kommunene, distriktspsykiatriske sentre, på sykehus, innen barnevernet, i organisasjoner som for eksempel leger uten grenser, HR, PP-tjenesten, innen forskning, undervisning – eller gjøre som meg og starte en privat praksis.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

Det kommer veldig an på hvor og hvordan du jobber. Selv tjener jeg godt i en stadig mer etablert praksis. Min årslønn er i gjennomsnitt på godt og vel 500.000.

Hvordan anser du sjansene for jobb innen dette yrket?

Jeg vil påstå at en psykolog er garantert jobb. Ikke alltid der man vil, men er man villig til å flytte på seg, er det alltid muligheter.
Jeg – som de fleste andre psykologistudenter – jobbet gjennom hele studietiden med relevant arbeid i psykiatrien. Det er nyttig å bruke all teorien til praktisk arbeid. Det kan også være springbrett til en jobb. Mange får ikke fast stilling med en gang og å jobbe i vikarstillinger er veldig vanlig.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas
Intervjuet er gjengitt fra utdanning.no

HVA KLIENTER SIER OM MEG 💬…

Kjære kunder! Tusen takk for alle flotte tilbakemeldinger. Jeg er stolt og glad over å få så mange flotte og positive tilbakemeldinger. Samtidig setter jeg også veldig stor pris på innspillene jeg får på områder hvor jeg kan bli bedre. Jeg lover å jobbe videre med dette gjennom tiltak som kan forbedre din opplevelse hos meg. Jeg jobber hardt for at alle mine klienter skal være fornøyde. Følg med i tiden fremover, det kommer mange spennende nyheter og Forbedringer basert på tilbakemeldinger fra dere. Igjen, tusen takk for tilbakemeldinger.

Les alle tilbakemeldinger her