Personlighetstest 240 Spørsmål

Personlighetstest 240 Spørsmål NEO-PI Norsk Versjon

Personlighetstest 240 spørsmål med tilbakemelding fra psykolog! Visste du at du kan ta NEO PI-3 personlighetstest online? Ta testen her og nå. Personlighetstesten er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Testen beskriver personligheten ut fra fem overgripende faktorer, the big five.

Hva Er Femfaktormodellen – The Big 5?

Femfaktormodellen (The Big Five) er et av verdens mest brukte psykologiske model for å kartlegge personlighet. Den måler personligheten ut fra en kontinuerlig skala for de fem personlighetsdimensjonene. Hver av de fem hovedfaktorene måler igjen seks underfasetter – totalt 30 fasetter. Testen vil gi et gjennomgripende og nyansert bilde av personligheten.

  1. Følelsesmessig stabilitet
  2. Ekstroversjon
  3. Åpenhet for erfaringer
  4. Omgjengelighet
  5. Planmessighet 

1. Følelsesmessig stabilitet

I hvilken grad en person presenterer seg som rolig, avbalansert, selvaksepterende, robust – eller motsatt, usikker, stresset, engstelig og eller anspent.

2. Ekstroversjon

I hvilken grad en person presenterer seg som selskapelig, sosial, selvsikker, energisk og aktiv – i motsetning til ubesluttsom, underdanig, makelig, stilfaren, sjenert.

3. Åpenhet for erfaringer

I hvilken grad en person presenterer seg som fantasirik, kulturelt interessert, nysgjerrig – eller motsatt; nøktern, konform, fordomsfull, realistisk og tradisjonell.

4. Omgjengelighet

 I hvilken grad en person presenterer seg som taktfull, samarbeidsvillig, følsom, varm og setter pris på gode relasjoner til andre mennesker – i motsetning til streng, direkte, hard, selvgod og kritisk.

5. Planmessighet

i hvilken grad en person presenterer seg som fornuftig, dyktig, strukturert, målrettet, prektig – i motsetning til lat bedagelig, ustrukturert, ufornuftig og lite selvdisiplinert.

Hva er NEO-PI-3?

NEO PI-inventoriene er verdens mest brukte personlighetstest og brukes til forskning, behandling og rekruttering. Testen er på 240 spørsmål, tar mellom 20 og 30 min.

Personlighetstest 240 Spørsmål NEO-PI
Personlighetstest 240 Spørsmål NEO-PI

Hvordan Utføres testen?

Etter at du har bestilt testen, vil du motta et brukernavn og passord på din e-post. Her finner du en link til testen. Testen finnes i over 40 språk. Hos oss kan du velge mellom den norske eller engelske versjonen. Når du er ferdig med testen, lages en rapport. Rapporten beskriver personlighet i henhold til de svarene som er valgt.

Etter testen bestiller du en time for gjennomgang av rapporten med psykologen. Du kan velge mellom å komme til vårt kontor i Oslo, telefonsamtale eller et videomøte med psykologen. Kopi av rapporten vil du motta på e-post rett før din time.

Får Jeg En Rapport?

Du får en rapport rett før din time med psykologen. Denne standardrapporten inneholder testpersonens skåre på personlighetstesten NEO-PI-3. Rapporten beskriver testpersonens personlighet med utgangspunkt i de fem store personlighetsfaktorene. Resultatet er basert på testpersonens selvrapportering. Råskåren for de fem faktorene og de 30 fasettene konverteres til T-skåre. Respondentens skårer sammenlignes med skåren til normgruppen alder og kjønn.

NEO-PI-3 Rapport åpenhet for erfaringer
NEO-PI-3 Rapport åpenhet for erfaringer

Hva Kan Jeg Bruke Rapporten Til?

Kun psykologer eller sertifiserte brukere bør tolke testresultater. Derfor er det viktig at rapporten gjennomgås av testperson og psykolog. I samtale med psykologen vil det bli gitt en grundig forklaring på hva profilen viser og hvordan resultatet korresponderer med de 240 spørsmålene som er besvart. Det vil bli forklart hvordan profilen kan brukes som et individuelt utviklingsverktøy i personlige mål, karriere og eller jobbsammenheng.

NEO-PI-3 Rapport Ekstroversjon
NEO-PI-3 Rapport Ekstroversjon

Tilbakemeldingen Fra Psykolog

En personlighetstest med tilbakemeldingen fra en psykolog vil gi deg innsikt og nyttige verktøy til å bli bedre kjent med deg selv, bedre forstå dine reaksjoner, handlingsmønster, vaner og uvaner, tanker og følelser.

Når du forstår noe bedre, har du bedre forutsetninger for å takle hvis noe går galt eller du ønsker varige endringer i ditt liv.

Psykolog Lurås

Bestill Personlighetstesten Her:

Kjøp Til Deg Selv Eller Gi Bort Som En Gave