Parterapi Oslo

PARTERAPI MED PSYKOLOG I OSLO

Parterapi for par i alle livsfaser og for alle typer samlivsutfordringer

Om-Psykolog-lurås
Parterapi med Psykolog i Oslo. Vi tilbyr par som trenger umiddelbar hjelp og støtte time uten ventetid!

Bruk vår enkel online booking for bestilling av parterapi i Oslo. lenken åpnes opp i en ny fane på psyktjenester.no

PARTERAPI- OG SAMLIVSTERAPI HOS PSYKOLOG I OSLO DAGTID OG KVELDSTID

Parterapi kan være den beste investeringen for dere som par. Når et forhold er på bristepunktet, kan det virke som om separasjon eller skilsmisse er det eneste alternativet. Å snakke gjennom problemer sammen med psykologen, kan hjelpe dere med å komme til kjernen av konflikter. Dere lærer å på nytt verdsette hverandres opplevelser, tanker og følelser. Vi tilbyr par som trenger umiddelbar hjelp og støtte time uten ventetid!

Problemer i parforholdet er helt normalt. Likevel er terskelen for å gå i parterapi veldig høy for mange. Parterapi forbindes ofte med å virkelig slite i forholdet, og kan kjennes litt farlig. Snakk med psykologen, sammen!

Hos oss er alle par som trenger hjelp, støtte og noen å snakke med til enhver tid velkomne!

Snakk med meg, sammen! Parterapi kan være den beste investeringen for dere som par.

Psykolog Lurås

HVORDAN KAN PARTERAPI REDDE FORHOLDET?

Parterapi hjelper på en rekke måter. Parterapi med psykolog gjør dere i stand til å finne ut av kjernen til pågående krangling og konflikter. Parterapi kan forbedre kommunikasjonen mellom dere. 

Psykologen vil gi dere gode verktøy til å håndtere konflikter på en konstruktiv måte. Dere vil bli istand til å gjenkjenne symptomer på relasjons dynamikker som er destruktive og hvordan håndtere disse på en konstruktiv måte.

Mange ser på det å gå i parterapi som slutten på forholdet …

Snakk med psykologen, sammen!

HVORFOR BEGYNNE I PARTERAPI?

Våre nærmeste relasjoner kan gi oss noen av livets største lykke og tilfredshet … før de begynner å bryte ned. 

Sannheten er derimot – skal et forhold lykkes over tid, så trenger det reelle utfordringer over tid! Et forhold som er for trygt kan også bli for trygt, da det oppstår en fare for at hver enkelt opplever å stagnere og ikke kunne utvikle seg videre innenfor relasjonen! På en annen side, hvis man som par oftest opplever utfordringer i pardynamikken og lite emosjonell trygghet, så kan det også bli truende for forholdet over tid. Man kan da fort ende opp i en evid runddans om hvem som har rett og galt, i stedet for å møte halvveis med et håp om at det er et sted mellom rett og galt, og der ønsker man å kunne ville møtes!

Hvis dere som par opplever at dere i utganspunktet har et godt potensiale til å få til noe unikt, men ikke helt vet veien dit, så kan parterapi hjelpe til at dere får mest ut av disse potensialene i forholdet. Et godt utgangspunkt er når man som par har en god kompatibilitet, det vil si dere opplever at dere er en god match. En god match vil innebære at dere både er like men også noe ulike på samme tid

Les: Getting the Love you want: A guide for couples

HVA ER MÅLET MED PARTERAPI?

Vi har som overordnet mål å hjelpe par til å arbeide mot et mer vellykket forhold der begge parter føler seg sterkere sammen enn hver for seg! Det å ta steget med parterapi handler for mange par om et ønske om å kunne og ville kunne klare å gå videre sammen, få profesjonell hjelp til å legge fortiden bak, for ikke gå glipp av nåtiden og for å skape fremtiden, sammen!

Når et forhold er på bristepunktet kan det virke som om separasjon eller skilsmisse er det eneste alternativet, men å snakke gjennom problemer sammen med en erfaren psykolog kan hjelpe dere med å komme til kjernen av konflikter og på ny lære å verdsette hverandres opplevelser, tanker og følelser.

HVORDAN FOREGÅR PARTERAPI?

Under første inntakssamtale til parterapi vil vi ta en kort kartlegging av de problemene som dere opplever å slite med, kartlegge symptomer, samt en generell historie av forholdet. Vi vil diskutere forventinger dere har til terapi og hvilken endringer dere ønsker. Som par kan dere bli stilt spørsmål av psykologen som:

  • Hvilken utfordringer og problemer erfarer dere i forholdet?
  • Hvor lenge har disse problemene vært et problem i forholdet og når startet de?
  • Har dere noen gang vært i relasjonsrådgivning og/eller parterapi før? Hvordan fungerte det for dere?
  • Hva har du og partneren din gjort for å prøve å løse disse problemene?
  • Hvilken forventninger har dere til parterapi?
  • Hvilken endringer ønskes?

VÅRE GRUNNPRINSIPPER TIL PARTERAPI

Vi er svært bevisste på å ikke bli en persons allierte i parterapi og det er viktig for oss at par kan føle seg trygge på at psykologen ikke tar sider i terapi. I stedet vil par oppleve at psykologen forblir nøytral og hjelper dere to til å utforske og bygge bro mellom deres forskjeller.

Sliter dere som par med motstand mot å ta i mot? Psykologen hjelper hver enkelt av dere på lik linje til å klare å bli mer mottakelig for nye og potensielt korrigerende opplevelser i terapi. Å hjelpe hver enkelt til å bli mer mottakelig for “det gode” hver av dere har å gi er viktig!

PARTERAPI SENTRALT I OSLO

I parterapi fokuserer vi på nåtiden og fremtiden og unngår å bruke mye tid på fortiden!

HVA FORSKNING SIER OM PARTERAPI

Forskning viser at den viktigste grunnen til at par ikke har progresjon ikke bare i terapi, men også generelt, er at man utvikler en slags motstand mot å være mottakelig for ikke bare kjærlighet, men komplimenter, positive innspill og opplevelser som aksept og takknemlighet.

Fremfor alt er vårt mål å skape et rom og et trygt og tillitsfullt miljø der det oppleves som trygt og til og med godt å snakke om i utgangspunktet vanskelige ting og problemer. Vi har som overordnet målsetting å tilby vår profesjonalitet, kompetanse og erfaring slik at dere kan forbedre kommunikasjonen dere i mellom og få gjenopprettet tilliten til hverandre som et par og ikke minst bidra til å skape felles nye visjoner og mål sammen for fremtiden.

INVESTER I HVERANDRE

Ta det første skrittet og invester i hverandre og fremtiden med vår hjelp- vi vet hvordan det er å føle at man står midt oppi en krise og det føles som alt man har bygd og fått til sammen bare kollapser. Derfor tilbyr vi par som trenger hjelp og støtte i den vanskeligste tiden rask og umiddelbar time uten ventetid!

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM PARTERAPI

Vi opplever krise i forholdet nå! kan dere ta oss imot på kort varsel?

Opplever dere krise i forholdet nå? Vi tilbyr Intensiv parterapi som varer i 180 minutter. Vi tilpasser oss og gjør alt vi kan for å ta dere imot a.s.a.p. Hvis du ikke finner ledig tid i vår online-booking og/eller det er krisering oss så finner vi en løsning.

Når bør vi som par oppsøke hjelp og parterapi?

Opplever dere noen eller flere av disse problemene i parforholdet, kan parterapi være nødvendig:

✔️ Er parforholdet i hard motvind? 
✔️ Har parforholdet vært under press over lengre tid? 
✔️ Opplever du og din partner at dere stadig krangler uten engang å forstå hvordan dere ender opp der? 
✔️ Har kommunikasjonen mellom dere stoppet helt opp og dere ikke kommer noen vei? 
✔️ Sliter dere som par med å være åpen og ærlig ovenfor hverandre da ingen av dere føler dere trygge på å vise sårbarhet? 
✔️ Opplever dere at det er vanskelig å vise følelser og komme enda nærmere hverandre? 
✔️ Kanskje dere ikke stoler på hverandre eller sliter med intimitet etter en affære? 
✔️ Eller det er ting dere skjuler for hverandre og trenger hjelp til å få sagt sannheten en gang for alle? 
✔️ Sliter dere som par med vanskelige problemer som utroskap, tillits problematikk, ønske om forsoning og tilgivelse? .

Hjelper parterapi – samlivsterapi? 

Ja for de fleste. Kom som dere er, så tar vi det derfra. I parterapi fokuserer vi på nåtiden og fremtiden og unngår å bruke mye tid på fortiden!

Full oversikt over ofte stilte spørsmål til psykologen, finner du her → Faq’s

WHEN YOU FEEL YOUR BEST, YOU CAN DO AND BE MORE.

Psykolog for alle, sentralt i Oslo