Komfortabel Og Fri Til å Være Seg Selv

Anmeldelser – Hva kunder sier om Psykologen

Krisztina Lurås har en unik egenskap til å se og forstå personer. Dette fører til at man kan være fullstendig komfortabel og fri til å være seg selv, som igjen åpner for enorm fremgang. Man kan føle at hun innlever seg i situasjonen og ønsker ditt beste på et menneskelig nivå